Skip to content

Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til Generalforsamling
tirsdag den 28. februar 2023 kl 19.00
på Den Gyldne Hane, Christian 4 vej 23.

(Der serveres kaffe og kage)

Vi starter aftenen med et oplæg fra “Bo trygt” om, hvordan vi kan forebygge indbrud.

Dagsorden jfr. Vedtægterne § 8

1    Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Lars Boelet

2     Formandens beretning for det forløbne år

3     Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

4     Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det
kommende år.

5     Valg af bestyrelsesmedlemmer– på valg er:

 • Bakkegærdet – Niels Jørgen Rasmussen (bor Aagærdet). Ruth Falk Thomsen stiller op
 • Mariesmindevej  – Maja Fuglsang modtager genvalg
 • Møllegærdet – Jens Fredelykke Jensen modtager genvalg

Sanne Frees – Møllegærdet 16 stiller op til bestyrelsen

6     Valg af bestyrelsessuppleanter – på valg er: (alle modtager genvalg – håber vi)

 • Bakkegærdet – Jan Poulin
 • Lundgærdet   – Lars Akselsen
 • Skovgærdet   – Eigil  Schmidt
 • Møllegærdet – Ingen valgt

7     Valg af revisor for 2 år – Ikke på valg i 2023:

 • Søren Rasmussen
 • Annie Jakobsen

8     Valg af revisorsuppleant for 2 år – ikke på valg i 2023:

 • Per Nielsen                                      

9     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §17

 • Intet indsendt

10     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §16
skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen

Evt.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte brugen accepterer du vores brug af cookies.