Skip to content

Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes til Generalforsamling
tirsdag den 6. februar 2024 kl 19.00
på Den Gyldne Hane, Christian 4 vej 23.

(Der serveres kaffe og kage)

Dagsorden jfr. Vedtægterne § 8

1    Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Lars Boelet

2     Formandens beretning for det forløbne år

3     Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

5     Valg af bestyrelsesmedlemmer– på valg er:

 • Aagærdet – Hanna Kretzschmar (tiltrådte da Ruth flyttede i 2023)
 • Mariesmindevej  – Morten Ellegaard Hell (genopstiller ikke)
 • Skovgærdet – Bjarne Ipsen (ønsker genvalg)

6     Valg af bestyrelsessuppleanter – på valg er:

 • Bakkegærdet – Jan Poulin
 • Lundgærdet/Mariesmindevej   – Lars Akselsen
 • Skovgærdet   – Eigil  Schmidt
 • Møllegærdet – Victoria Kyster
 • Aagærdet – Ingen, da Hanna Kretzschmar er trådt ind i bestyrelsen

7     Valg af revisor for 2 år:

 • Søren Rasmussen
 • Annie Jakobsen

8     Valg af revisorsuppleant for 2 år:

 • Per Nielsen                                      

9     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §17

10     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §16

Evt.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte brugen accepterer du vores brug af cookies.