Skip to content

Generalforsamling 2022

SÆT KRYDS I KALENDEREN!

Der afholdes GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 24. februar 2022 kl 19.00
i spejderhuset Mariesmindevej 4

Dagsorden jfr. Vedtægterne § 8

1                    Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Lars Bolet

2                    Formandens beretning for det forløbne år

3                    Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

4                    Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår en stigning på 200 kr. Grundet forventet øgede omkostninger til vedligehold, her under ny opgave vedr. rensning af vandafløb Mariesmindevej

5                    Valg af bestyrelsesmedlemmer– på valg er:

  • Skovgærdet – Bjarne Ipsen – genopstiller
  • Bakkegærdet  – Kim Søndergaard – ønsker ikke genvalg
  • Lundgærdet Morten Hell (Beboer på Skovgærdet) – genopstiller

6                    Valg af bestyrelsessuppleanter – på valg er: 

  • Bakkegærdet – Jan Poulin (Genopstiller)
  • Lundgærdet   – Lars Akselsen (Genopstiller)
  • Skovgærdet   – Lene Schmidt Eigild Schmidt opstiller.

7                    Valg af revisor for 2 år Nuværende genopstiller.

8                    Valg af revisorsuppleant for 2 år Nuværende genopstiller.

9                    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §17 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling den 9. februar 2022.

10                  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §16 skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen                      

                      Evt.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte brugen accepterer du vores brug af cookies.