Skip to content

Generalforsamling februar 2020

Generalforsamlng 1 Grundejerforeningen Mariesminde

Hermed indkaldes til Generalforsamling
tirsdag den 18. februar 2020 kl 19.00
i Spejderhuset Mariesmindevej 4

Dagsorden jfr. Vedtægterne § 8

1    Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Lars Boelet

2     Formandens beretning for det forløbne år

3     Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Se regnskab 2019

4     Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det
kommende år. Se budget 2020

5     Valg af bestyrelsesmedlemmer– på valg er: (alle modtager genvalg)

 • Bakkegærdet – Kim Søndergaard
 • Lundgærdet /Mariesmindevej  – Morten Hell (bor Skovgærdet)
 • Skovgærdet   – Bjarne Ipsen

6     Valg af bestyrelsessuppleanter – på valg er: (alle modtager genvalg)

 • Bakkegærdet – Jan Poulin
 • Lundgærdet   – Lars Akselsen
 • Skovgærdet   – Lene Schmidt
 • Møllegærdet – Nyvalg (repræsentant afgået ved døden)

7     Valg af revisor for 2 år – på valg er:

 • Søren Rasmussen (modtager genvalg)
 • Nyvalg – Bestyrelsen foreslår Annie Jakobsen

8     Valg af revisorsuppleant for 2 år – på valg er:

 • Per Nielsen (modtager genvalg)                                        

9     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §17

10     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §16 skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen

 • Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af oplæg til renovering af arealet ”Boldbanen” mellem Aagærdet og Lundgærdet

     Evt.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte brugen accepterer du vores brug af cookies.